สมัครเข้าใช้ระบบ

-

กลับหน้าหลัก # สมัครแล้วแจ้งการอนุมัติเข้าใช้งาน งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.เชียงราย *

ออก ID Token line ** กรณีต้องการแจ้งเตือนทาง App Line วิธีการออก ID Token

Version 2.0 Upfdate 11-05-2565

*